DOTACE EU

VZDĚLÁVÁME SE ZA FINANČNÍ PODPORY EU

Elsa’s Textile s.r.o. realizuje vzdělávání zaměstnanců v období 2020 až 2022 v rámci projektu Vzdělávání 097 ELSAS TEXTILE, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013809.

Smyslem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy prostřednictvím dalšího vzdělávání. Realizací projektu dojde mj. ke zvýšení potenciálu zaměstnanců a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Zaměstnanost: www.esfcr.cz

Projekt

AUTOMATIZACE PŘEDVÝROBNÍ FÁZE
ZAKÁZKOVÉ TEXTILNÍ PRODUKCE
ZA POUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvořit a dodat na trh komplexní řešení pro automatizaci předvýrobní fáze zakázkové textilní produkce za použití umělé inteligence. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.