DOTACE EU

VZDĚLÁVÁME SE ZA FINANČNÍ PODPORY EU

Elsa’s Textile s.r.o. realizuje vzdělávání zaměstnanců v období 2020 až 2022 v rámci projektu Vzdělávání 097 ELSAS TEXTILE, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013809.

Smyslem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy prostřednictvím dalšího vzdělávání. Realizací projektu dojde mj. ke zvýšení potenciálu zaměstnanců a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Zaměstnanost: www.esfcr.cz

Projekt

AUTOMATIZACE PŘEDVÝROBNÍ FÁZE
ZAKÁZKOVÉ TEXTILNÍ PRODUKCE
ZA POUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvořit a dodat na trh komplexní řešení pro automatizaci předvýrobní fáze zakázkové textilní produkce za použití umělé inteligence. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt

AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ ROZMĚRŮ
PRO VSTUP DO VÝROBY
SPORTOVNÍCH DRESŮ

Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026839

Předmětem projektu je vyvinutí komplexního řešení pro automatizaci a digitalizaci předvýrobní a výrobní fáze zakázkové produkce dresů pro profesionální cyklisty.

Cílem je vytvoření pro uživatele jednoduché zařízení, které umožní velmi přesné měření, ale zároveň nevyužívá složitých 3D scannerů.

Výstupem projektu bude funkční vzorek spojující tři komponenty. tj. měřící zařízení vybavené senzory LiDAR, mobilní aplikace a softwarová aplikace využívající umělou inteligenci a propojující nové řešení a výrobní systém.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.